klub přátel

ZŠ Písnická

AKTUALITY

Na schůzi Rady KPZŠ 15.11.2023

byl Radou zvolen nový Výbor KPZŠ předseda  pan Jiří Nový

 místopředseda paní Kateřina Klímová 

administrativa paní Štěpánka Bečvářová   

Vedení účetnictví prozatím externí spolupráce. Pokud by byl některý z členů KPZŠ ochoten účetnictví převzít prosíme o informaci do emailu KPZŠ. 

SBĚR PAPÍRU 2023/2024

Milí rodiče, prarodiče, děti a učitelé,

díky vaší ochotě a spolupráci se nám podařilo získat finanční prostředky ve výši 4.419,- Kč v měsíci září a 3.635,- Kč  v měsíci listopadu.

Děkujeme Vám. 
Členský příspěvek do KPZŠ

pro školní rok 2023/2024 činí příspěvek 500,- prosíme o úhradu na číslo účtu 3755083389/0800 do v.s. uveďte číslo žáka do zprávy příjmení a třídu.

Kontakty:

e-mail: info@kpzspisnicka.cz Sídlo na adrese Písnická 760/11, Praha 4. IČO Spolku: 265 16 420 datová schránka ID: h6btr26 Registrace u MVČR: L 11 485     z 23.1.2001 

Hlavním posláním KPZŠ je hájit zájmy žáků školy, podporovat činnost školy a dobrovolně
pomáhat škole při plnění jejího poslání. Podpora vzájemné spolupráce mezi rodiči a školou.

Podle možností přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné, kulturní a sportovní činnosti a zlepšování prostředí ve škole ve prospěch dětí, které školu navštěvují. Na základě pověření vedení školy, seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli školy a s úkolem zákonných zástupců při jejich naplňování. Seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování.......


Jak spolek konkrétně pomáhá.

Podílí se na realizacích rekonstrukcí, pořádání kulturních a sportovních akcí. V posledních letech se podařilo podpořit a realizovat hned několik větších i menších projektů. Například školní knihovnu, její kompletní rekonstrukce včetně nábytku, koutku pro nejmenší čtenáře i anglickou knihovničku, cvičnou kuchyňku, úpravu zahrady a hřiště, nové prostory školní družiny, nové hry do družin, herní prvky na chodby školy, vybavení hudební učebny elektronickými klávesami a dalšími hudebními nástroji, vybavení tělocvičen, pořízení Kin-ballu a další. Přispívá na soutěže a akce jako den dětí, výlety, školy v přírodě, lyžařské výcviky, exkurze a další školní aktivity. Díky příspěvkům členů KPZŠ, všem co se podílí na sběrových akcích i díky těm, co pomáhají s organizací, nebo realizací projektů a sponzorům můžeme dělat školu pro naše děti hezčí, zábavnější a bezpečnější.


rekonstrukce

školní knihovna

KPZŠ získala od Prahy 12 dotaci 20tis. na rekonstrukci školní knihovny. Díky rodičům, vedení školy a finančním prostředkům s činnosti KPZŠ bylo možné rekonstrukci realizovat a do knihovny pořídit nové knihy.

sbíráme

sběrové akce

Rodiče, prarodiče, děti, učitelé... všichni sbírají. Díky velkému množství odevzdaného papíru máme další prostředky. Za rok 2021/2022 přibylo na účtu 76.540,- Ta rok 2022/2023 26.296,-

vybavení kuchyňky

cvičná kuchyňka

KPZŠ poskytla příspěvek na vybavení nově zrekonstruované cvičné kuchyňky.

školní akce

akademie

Financujeme a podílíme se na přípravách akcí jako, školní akademie, loučení s 9. třídami, vítání prvňáčků, den dětí, akce školní družiny, výlety, školy v přírodě...


Včelky školačky

Od 30.4.2022 máme na ZŠ Písnická tisíce malých přírůstků, jsou jimi včelky, které nyní s námi sdílejí školní prostor zahrady. Možná si jich mnozí z Vás nevšimli, proto je zde několik fotografií.

Od 30.4.2022 máme na ZŠ Písnická tisíce malých přírůstků, jsou jimi včelky, které nyní s námi sdílejí školní prostor zahrady.

Malým včelstvům, které jsou jen na několika rámcích (plástvích) říkáme oddělky. Tyto byly na školní pozemek přivezeny 30.4.2022, byly to takové čarodějnické oddělky. :D

Protože je v každém včelstvu tisíce dělnic a několik set trubců hledá se včelí královna těžce, to co nyní vidíte je proces, při kterém je matka odchycena a obarvena na hrudi, abychom ji při dalších prohlídkách snáze nalezli a neublížili jí. O včelky na pozemku základní školy se stará včelař ze včelařství Medvídkův med.

Během roku oddělky sílily a nyní jsou ve velkých úlech, ve kterých přezimují.

A v příštím roce 2023 nám dají první med.

Kontaktní formulář.

Pro komunikaci, dotazy, nápady, nabídku pomoci.... můžete použít kontaktní formulář.
Název E-mail Zpráva Odeslat
Veškeré informace o hospodaření, zápisy ze schůzí a jednání výboru, požadavky školy a další dokumenty najdete pod odkazem - dokumenty ke stažení. Účetní uzávěrky a stanovy pak v obchodním rejstříku pod identifikačním číslem zapsaného spolku.

Registrace u MVČR: L 11 485 z 23.1.2001

IČO: 265 16 420


KPZŠ Písnická z.s., Písnická 760/11, 142 00 Praha 12

+420 777 270 228

info@kpzspisnicka.cz