klub přátel

ZŠ Písnická

AKTUALITY

SBĚR PAPÍRU

Kontejner bude přistaven do areálu školy ke kotelně v pondělí 3.10.2022 ráno a bude volně přístupný do středy 5.10. do 12 hodin.  Další info: https://www.zspisnicka.cz/sber-papiru-2022-2023/

Všem sběračům předem děkujeme.


Členský příspěvek

pro školní rok 2021/2022 činí příspěvek 300,- prosíme o úhradu na číslo účtu 3755083389/0800 do v.s. uveďte číslo žáka do zprávy příjmení a třídu

příspěvek pro školní rok 2022/2023        byl schválen ve výši 500,-Kontakty

 e-mail: info@kpzspisnicka.cz                  Sídlo na adrese Písnická 760/11, Praha 4. IČO Spolku:  265 16 420                             datová schránka ID: h6btr26       Registrace u MVČR: L 11 485 z 23.1.2001

Hlavním posláním KPZŠ  je hájit zájmy žáků školy, podporovat činnost školy a dobrovolně
pomáhat škole při plnění jejího poslání. Podpora vzájemné spolupráce mezi rodiči a školou.

Podle možností přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné, kulturní a sportovní činnosti a zlepšování prostředí ve škole ve prospěch dětí, které školu navštěvují. Na základě pověření vedení školy, seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli školy a s úkolem zákonných zástupců při jejich naplňování. Seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování.......


Jak spolek konkrétně pomáhá.

Podílí se na realizacích rekonstrukcí, pořádání kulturních a sportovních akcí. V posledních letech se podařilo podpořit a realizovat hned několik větších i menších projektů. Například školní knihovnu, její kompletní rekonstrukce včetně nábytku, koutku pro nejmenší čtenáře i anglickou knihovničku, cvičnou kuchyňku, úpravu zahrady a hřiště, nové prostory školní družiny, nové hry do družin, herní prvky na chodby školy, vybavení hudební učebny elektronickými klávesami a dalšími hudebními nástroji, vybavení tělocvičen, pořízení Kin-ballu a další. Přispívá na soutěže a akce jako den dětí, výlety, školy v přírodě, lyžařské výcviky, exkurze a další školní aktivity.  Díky příspěvkům členů KPZŠ, všem co se podílí na sběrových akcích i díky těm, co pomáhají s organizací, nebo realizací projektů a sponzorům můžeme dělat školu pro naše děti hezčí, zábavnější a bezpečnější. 


rekonstrukce

školní knihovna

KPZŠ získala od Prahy 12  dotaci 20tis. na rekonstrukci školní knihovny. Díky rodičům, vedení školy a finančním prostředkům s činnosti KPZŠ bylo možné rekonstrukci realizovat a do knihovny pořídit nové knihy.

sbíráme

sběrové akce

Rodiče, prarodiče, děti, učitelé... všichni sbírají. Díky velkému množství odevzdaného papíru máme další prostředky. Za rok 2021/2022  přibylo na účtu 76.540,-

vybavení kuchyňky

cvičná kuchyňka

KPZŠ poskytla příspěvek na vybavení nově zrekonstruované cvičné kuchyňky.

školní akce

akademie

Financujeme a podílíme se na přípravách akcí jako, školní akademie, loučení s 9. třídami, vítání prvňáčků, den dětí, akce školní družiny, výlety, školy v přírodě...

Kontaktní formulář.

Pro komunikaci, dotazy, nápady, nabídku pomoci.... můžete použít kontaktní formulář.
Název E-mail Zpráva Odeslat
Veškeré informace o hospodaření, zápisy ze schůzí a jednání výboru, požadavky školy a další dokumenty najdete pod odkazem  -  dokumenty ke stažení. Účetní uzávěrky a stanovy pak v obchodním rejstříku pod identifikačním číslem zapsaného spolku.

Registrace u MVČR: L 11 485 z 23.1.2001

IČO: 265 16 420


KPZŠ Písnická z.s., Písnická 760/11, 142 00 Praha 12

+420 777 270 228

info@kpzspisnicka.cz